Viðbótarlausnir

Það hefur sýnt sig að með notkun MainManager er hægt að lækka rekstrarkostnað um 10-30%, en sá árangur næst með bættum vinnuaðferðum og verkferlum.

Viðbótarlausnir

Hjálparborð

Þessi eining er ætluð til að ná utanumhaldi og yfirliti yfir öll þau atvik sem koma upp og eru skráð á degi hverjum hvort sem er innanhúss eða utan. Afgreiðsla og eftirfylgni á þessum atvikum fer í gegnum hjálparborðið.

Rekstur og viðhald

Í MainManager er hægt að halda utan um ólíkar gerðir áætlana. Mögulegt er að skrá rekstraráætlanir handvirkt eða út frá staðlaðri uppbyggingu. Viðhaldsáætlanir verða yfirleitt til út frá ástandsmati eigna eða óskum hagsmunaaðila sem tengjast eigninni.

Þjónustusamningar

Haldið er utan um allar nauðsynlegar upplýsingar þjónustusamninga svo sem þjónustuviðmið (SLA), lykiltölur (KPI) o.s.frv.

Búnaðarskráning

Skráning og stýring á búnaði og öðrum eignum svo sem farartækjum, tölvubúnaði, húsgögnum, listaverkum o.fl. sem getur verið staðsettur innan- eða utandyra.

Leiguumsýsla

Utanumhald leigusamninga fyrir einstök rými eða stærri hluta fasteigna. Leiguverð samninga, leigutímabil, vísitölur o.s.frv.

Orkuskráning

Fylgstu með orkunotkun í þínum fasteignum. MainManager styður skráningu á orkusvæðum (sónum), raun og sýndarmælum fyrir orku o.fl.

Verkefnastjórnun

Stýrðu verkefnunum þínum hvort sem þau eru stór eða lítil. Hér er möguleiki á að skilgreina kostnaðarramma, vörður í verkefni o.fl. Áætlanagerð nýtist svo vel í framhaldi þegar verkefni hefst.

Rýmisstjórnun

Með þessari lausn er hægt að skrá hver nýtir hvert rými og búnað þess, ásamt því að geta sett upp aðrar sviðsmyndir til að sjá hvernig hægt er að nýta rými á annan hátt.

Þemagáttir

Í boði eru fimm mismunandi þemagáttir: Brunavarnir, Heilsa og öryggi, Umhverfismál, Varðveisla menningarverðmæta og Algild hönnun.

Stjórnun ræstinga

Í þessari einingu eru lausnir til að skipuleggja verk við ræstingar, ásamt skráningu á ýmsum þáttum til að reikna út tíma sem fer í ræstingar á mismunandi rýmum og nýtingu mannafla við ræstingar.

Bókun fundarherbergja og veitingaþjónustu

Hér er mögulegt að skilgreina ákveðin rými sem fundarherbergi til útleigu í styttri tíma ásamt veitingaþjónustu o.fl.